/images/coat.jpg

دوره تورینگ (هوش مصنوعی)

ناموجود

مداسکال
مداسکال
تهران

مشخصات

طول دوره

5 جلسه (ضبط شده)

مدرک

به همراه مدرک معتبر انگلیسی

جلسه ۱

هوش مصنوعی در پزشکی و ترندهای آن سهند سمیعی (پزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران - عضو تیم هوش مصنوعی نبض)

جلسه ۲، ۳ و ۴

مبانی برنامه نویسی پایتون پوریا اشرفیان (مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف - عضو تیم هوش مصنوعی نبض)

جلسه ۵

مفاهیم پایه ای در هوش مصنوعی و پیش پردازش عرفان کمالیان (مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف - مدیر دپارتمان هوش مصنوعی نبض)

توضیحات

آیا می‌توان روزی گفت: «ماشین هوشیار است و می‌تواند فکر کند؟» (آلن تورینگ ۱۹۱۲ - ۱۹۵۴) آلن تورینگ به عنوان پدر هوش مصنوعی شناخته می‌شود. او به کمک ماشین تورینگ سهم موثری در هوش مصنوعی جهان ایفا کرد. در این دوره، ترندهای حوزه هوش مصنوعی در پزشکی جهان، مقدمات پایه‌ای برنامه نویسی پایتون و برخی مفاهیم پایه‌ای هوش مصنوعی آموزش داده می‌شود.