/images/coat.jpg

زرد چوبه

ناموجود

رودابه
رودابه
تهران

مشخصات

ادویه

200

توضیحات

نام من زرد چوبه است طبم گرم و خشک است عامل اصلی درمان کیسه صفرا و ناراحتی های کبدی هستم شفاف کننده چشم و ضد یرقانم معده را تقویت میکنم و بسیار برای شما مفیدم